Streszczenie wykładu z 21.02.2019

Czy istnieją monety arcybiskupa Henryka Kietlicza? – dzięki uprzejmości autora publikujemy streszczenie wykładu z 21.02.2019 kolegi Witolda Nakielskiego.

Witold Nakielski. skrót do kietlicza

Nakielski21022019