Kazimierz Stronczyński

PatronKazimierz Jakub Stronczyński.

Urodzony 25 sierpnia 1809 roku w Piotrkowie Trybunalskim, zmarł 15 stycznia 1896 roku również w Piotrkowie Trybunalskim. Wybitny numizmatyk, sfragistyk jak równie paleograf. Znany kolekcjoner, historyk, badacz polskiego średniowiecza.

Wykształcenie: Kolegium Pijarskim w Piotrkowie, Uniwersytet Warszawski.

Senator Królestwa Polskiego. Członek Akademii Umiejętności w Krakowie. Nauczyciel, urzędnik Banku Polskiego, sekretarz Heroldii Królestwa Polskiego, referendarz stanu, dyrektor kancelarii Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, członek senatu, uczestnik Powstania Listopadowego.

Przewodniczący komisji rządowej przeprowadzającej inwentaryzację zabytków Królestwa Polskiego – Delegacja do opisywania zabytków starożytności w Królestwie Polskim. Powstałe w wyniku tych prac dzieło Opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim jest bezcennym źródłem informacji stanowiącym szczegółowy opis zabytków tamtych czasów.

Ważniejsze prace:

Z zakresu paleografii: Wzory pism dawnych w przerysach wystawione, i objaśnione drukowanem ich wyczytaniem. Cz. 1, Obejmująca pismo dyplomatów od roku 1228 do 1536, Warszawa, 1839

Z zakresu sfragistyki: Pobieżny przegląd pieczęci Piastów polskich oraz uzupełnienia do przeglądu pieczęci Piastów polskich, Warszawa, 1881 i 1882, Pomniki książęce Piastów, lenników dawnej Polski w pieczęciach, budowlach, grobowcach i innych starożytnościach, zebrane i objaśnione, Piotrków, 1888,

Z zakresu numizmatyki fundamentalne dzieła dotyczące średniowiecznej numizmatyki polskiej:

Pieniądze Piastów od czasów najdawniejszych do roku 1300: rozbiorem źródeł spółczesnych i wykopalisk, oraz porównaniem typów menniczych objaśnione, Warszawa, 1847

Dawne monety polskie dynastyi Piastów i Jagiellonów

Cz.1: Monety pierwszych czterech wieków rozbiorem wykopalisk objaśnione. Piotrków, 1883

Cz.2: Monety pierwszych czterech wieków w porządek chronologiczny ułożone i opisane, Piotrków, 1884

Cz.3: Monety XIV, XV i XVI wieku uporządkowane i objaśnione, Piotrków, 1885