Zarząd

Zarząd Oddziału PTN w Łodzi

  1. Prezes Oddziału   – Piotr Chabrzyk
  2. Z-ca Prezesa        – Marek Folwarniak
  3. Sekretarz              – Stanisław Żyto
  4. Skarbnik               – Barbara Wentel
  5. Członek zarządu  – Krzysztof Szadkowski
  6. Członek zarządu  –  Witold Nakielski

Komisja Rewizyjna

  1. Przewodniczący Komisji   – Andrzej Wentel
  2. Członek Komisji  – Włodzimierz Włodarczyk
  3. Członek Komisji – Paweł Łukaszewski