Zarząd

Zarząd Oddziału PTN w Łodzi:

  1. Prezes Oddziału   – Piotr Chabrzyk
  2. Z-ca Prezesa        – Edward Błasiak
  3. Sekretarz              – Marek Folwarniak
  4. Skarbnik               – Barbara Wentel
  5. Z-ca skarbnika     – Krzysztof Szadkowski
  6. Kustosz zbiorów   – Stanisław Żyto
  7. Członek zarządu  – Krzysztof Szadkowski
  8. Członek zarządu  – Andrzej Fąk