Wykład 23.11.2023

Wykład Bartłomieja Czyżewskiego pt. “Łódzkie żetony – przegląd i charakterystyka” za nami. Tematyka wystąpienia wpisuje się cykl imprez związanych z obchodami 600-lecia Łodzi. Bardzo ciekawa, przekrojowa prelekcja. Temat który warto jeszcze szczegółowo poznać i do którego zapewne powrócimy.

Anatol Gupieniec

W dniu zadusznym wspominamy Anatola Gupieńca, organizatora Działu Numizmatycznego w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi oraz twórcę Łódzkiego Oddziału PTN im. Kazimierza Stronczyńskiego w Łodzi.

                Anatol Gupieniec urodził się 20 listopada 1914 roku w Brześciu nad Bugiem.  W 1935 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, na kierunku geologicznym. Studia przerwał wybuch wojny.

Po jej zakończeniu, w 1945 roku, przybył do Łodzi, gdzie znalazł pracę w Wojewódzkim Wydziale Kultury i Sztuki jako inwentaryzator zabytków. Brał udział w zabezpieczaniu dzieł sztuki podczas realizacji reformy rolnej w majątkach podlegających parcelacji.

                W 1946 roku, Anatol Gupieniec rozpoczął studia na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku historia sztuki, które ukończył w 1949 roku. Równocześnie pełnił funkcje asystenta historii sztuki a później asystenta prehistorii u profesora Konrada Jażdżewskiego.

Na ostatnim roku studiów, w 1948 roku, Anatol Gupieniec rozpoczął starania o utworzenie Działu Numizmatycznego w Muzeum Archeologicznym (dzisiejszym MAiE), którego oficjalne otwarcie nastąpiło 12 grudnia 1948 roku o godzinie 10:00. Był twórcą wielu wystaw, organizowanych wspólnie przez Muzeum i Oddział PTN. Publikował zarówno w czasopismach naukowych, jak i o charakterze kolekcjonerskim. Na zasłużoną emeryturę odszedł z końcem 1980 roku.

                Anatol Gupieniec był twórcą Sekcji Numizmatycznej Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i głównym redaktorem „Łódzkiego Numizmatyka”.

Sekcja założona została w 1961 roku i funkcjonuje do dnia dzisiejszego jako Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego im. Kazimierza Stronczyńskiego.

Anatol Gupieniec zmarł 4 stycznia 1985 roku, spoczął na Cmentarzu Prawosławnym pw. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi.

Zdjęcie: mgr Anatol Gupieniec (po lewej) z prof. Konradem Jażdżewskim ze zbiorów archiwalnych Działu Numizmatycznego MAiE w Łodzi.

Biblioteka numizmatyczna MAiE w Łodzi

Biblioteka numizmatyczna MAiE zaprasza do korzystania ze swoich zbiorów. Liczy ona ponad 1700 tomów książek i wiele tysięcy tomów czasopism numizmatycznych oraz katalogów aukcyjnych. Można w niej zapoznać się z takimi periodykami jak: The British Numismatic Journal, Revue Numismatique czy Numisma oraz oczywiście z polską literaturą numizmatyczną.

Zainteresowanych czytelników serdecznie zapraszamy, a w razie pytań zachęcamy do kontaktu 🙂 :

📨 piotr.chabrzyk@maie.lodz.pl

📨 bartosz.bonder@maie.lodz.pl

Wykład 19.10.2023

W dniu 19 października 2023 r., zapraszamy na wykład Bartłomieja Czyżewskiego pt. “Łódzkie żetony – przegląd i charakterystyka”. Wystąpienie rozpocznie sie o godz. 16:30 w MAiE w Łodzi.

UWAGA!
Z przyczyn od nas niezależnych, jesteśmy zmuszeni odwołać jutrzejszy wykład Bartłomieja Czyżewskiego pt. “Łódzkie żetony – przegląd i charakterystyka”. Wykład ten odbędzie się prawdopodobnie 23 listopada.

Medale w zbiorach PTN Łódź

Podczas inwentaryzacji medali stanowiących zbiory naszego oddziału przypomnieliśmy sobie że nie tylko treść, ale również kształt, jest artystyczną formą wyrazu. Większość z nas kojarzy medale z klasycznym krążkiem Ø 70 a przecież inwencja projektantów sięga znacznie dalej.

Kontynuując tematykę medali, po omówieniu formy, nie możemy zapomnieć o treści. Wpisując się w obchody 600-lecia Łodzi prezentujemy kilka łódzkich tematów w zbiorach naszych medali.

Na koniec tej krótkiej wycieczki po zbiorach medali naszego oddziału przedstawiamy fragment własnych emisji. Głownie jeszcze jako PTAiN.

Wykład 21.09.2023

Nowy rok szkolny rozpoczęty, czas więc i u nas zacząć edukację po wakacyjnej przerwie. Temat kolejnego wykładu idealnie wpisuję się w edukację i brzmi: “Warsztaty numizmatyczne organizowane przez Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, a ich odbiór przez uczestników”. Autorem tego wystąpienia, które odbędzie się 21 września 2023 r., będzie Jacek Ziętek z Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Zapraszamy.

Wykład 22.06.2023

22 czerwca 2023 r. zapraszamy na wykład Juliusza Bieniasia pt. „Wtórne zastosowanie rosyjskich papierów procentowych do obiegu pieniężnego na przykładzie 4% renty państwowej”.

Członek honorowy

W ogromną przyjemnością informujemy iż na ostatnim Walnym Zjeździe Delegatów Towarzystwa, członek naszego oddziału Witold Nakielski, otrzymał godność członka honorowego. Serdecznie gratulujemy.

Wykład 18.05.2023

W dniu 18 maja 2023 r. zapraszamy na wykład Bartosza Bondera pt. “Historia pieniądza materiałowego w Chinach”.