SKARBY ŻOŁNIERZY 2 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH.

W 2016 roku dotarła do Polski unikatowa kolekcja monet oraz zabytków archeologicznych, która przez lata przechowywana była pod opieką Sióstr Elżbietanek w Domu Polskim w Jerozolimie. W świetle posiadanych dokumentów mamy prawo sądzić, że powstała ona w środowisku żołnierzy polskich, którzy w czasie II wojny światowej znaleźli się na Bliskim Wschodzie. Podporucznik Jarosław Sagan (1903-1970) opowiadając o pobycie w Egipcie wspominał, że rozglądał się on wokół siebie, szczególną zwracając uwagę na rozmaite prace ziemne. Z „pustynnego pyłu” podnosił nawet najmniejsze fragmenty ceramiki. W Palestynie zbiór monet stworzył Antoni Klein (1901-1968).

Do kolekcji będących wspaniałym świadectwem dorobku żołnierzy polskich, dołączył wyjątkowy, oryginalny zespół liczący ponad 12 tysięcy monet oraz 800 zabytków archeologicznych, w najpoważniejszej części zebranych na terenie Palestyny. W czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu zbiór przechowywany był w pomieszczeniach III Stacji Drogi Krzyżowej, która przez lata traktowana była jako polskie sanktuarium. O kolekcję troszczył się ks. Stefan Jabłonowski-Pietruszka (1898-1973) rezydujący w Domu Polskim w Jerozolimie, który uzupełniał ją poprzez zakupy monet i innych zabytków. Była ona też pod opieką Ojca Tadeusza Nosala. Ze wspomnień J. Sagana wiadomo, że zbierano zabytki z myślą o przekazaniu ich do polskich muzeów. Prezentowana wystawa dowodzi, że po ponad siedemdziesięciu latach zrealizowano żołnierskie zamiary.

Wszystkie przedmioty dotarły do Polski dzięki zrozumieniu i życzliwości, za wiedzą i zgodą, odpowiednich instytucji Izraela. Wystawa w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi jest pierwszą ekspozycją zbioru tworzonego przez żołnierzy 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych. Prezentowana wystawa jest zapewne jedyną, na której możliwe jest pokazanie monet w stanie, w jakim przetrwały.

plakat_do_netu-1

http://www.maie.lodz.pl/pl/aktualnosci/skarby-zolnierzy-2-korpusu-polskich-sil-zbrojnych/