MNW zbiory numizmatyczne

Z przyjemnością informujemy, iż od 18 maja 2012 r., po raz pierwszy od ok. 30 lat, można zobaczyć zbiory numizmatyczne w Muzeum Narodowym w Warszawie. Ekspozycja nie jest wielka – na razie 6 gablot, zawiera jednak ok. 500 obiektów, które w założeniu stanowią krótki przegląd potencjału Gabinetu, który w przyszłości będzie sukcesywnie prezentowany.

Numizmaty pokazane zostały w układzie chronologicznym od greckich monet antycznych, przez średniowiecze i czasy nowożytne do współczesnych pieniądz monetarny, a także przykłady pieniądza niemonetarnego. Prezentowane są monety Wschodu i pozaeuropejskie, banknoty polskie i obce, medale, sfragistykę i falerystykę. Oprócz wielu, często legendarnych rzadkości, wystawione są również monety popularne, tak żeby było znane szerokie spektrum możliwości Gabinetu. Zaprezentowane zostały także zabytki niemonetarne aby ucieszyć oko widza różnorodnością materiału. Oprócz tego na wystawie Wywyższeni prezentowych jest dalsze, prawie 200 obiektów z Gabinetu Numizmatycznego MN.
Bardzo serdecznie dziękujemy za tą informacje Panu Andrzejowi Romanowskiemu, Kuratorowi Gabinetu Monet i Medali Muzeum Narodowego w Warszawie.