Medale w zbiorach PTN Łódź

Podczas inwentaryzacji medali stanowiących zbiory naszego oddziału przypomnieliśmy sobie że nie tylko treść, ale również kształt, jest artystyczną formą wyrazu. Większość z nas kojarzy medale z klasycznym krążkiem Ø 70 a przecież inwencja projektantów sięga znacznie dalej (fot. Marek Folwarniak).

Kontynuując tematykę medali, po omówieniu formy, nie możemy zapomnieć o treści. Wpisując się w obchody 600-lecia Łodzi prezentujemy kilka łódzkich tematów w zbiorach naszych medali.

Na koniec tej krótkiej wycieczki po zbiorach medali naszego oddziału przedstawiamy fragment własnych emisji. Głownie jeszcze jako PTAiN.