Anatol Gupieniec

W dniu zadusznym wspominamy Anatola Gupieńca, organizatora Działu Numizmatycznego w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi oraz twórcę Łódzkiego Oddziału PTN im. Kazimierza Stronczyńskiego w Łodzi.

                Anatol Gupieniec urodził się 20 listopada 1914 roku w Brześciu nad Bugiem.  W 1935 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, na kierunku geologicznym. Studia przerwał wybuch wojny.

Po jej zakończeniu, w 1945 roku, przybył do Łodzi, gdzie znalazł pracę w Wojewódzkim Wydziale Kultury i Sztuki jako inwentaryzator zabytków. Brał udział w zabezpieczaniu dzieł sztuki podczas realizacji reformy rolnej w majątkach podlegających parcelacji.

                W 1946 roku, Anatol Gupieniec rozpoczął studia na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku historia sztuki, które ukończył w 1949 roku. Równocześnie pełnił funkcje asystenta historii sztuki a później asystenta prehistorii u profesora Konrada Jażdżewskiego.

Na ostatnim roku studiów, w 1948 roku, Anatol Gupieniec rozpoczął starania o utworzenie Działu Numizmatycznego w Muzeum Archeologicznym (dzisiejszym MAiE), którego oficjalne otwarcie nastąpiło 12 grudnia 1948 roku o godzinie 10:00. Był twórcą wielu wystaw, organizowanych wspólnie przez Muzeum i Oddział PTN. Publikował zarówno w czasopismach naukowych, jak i o charakterze kolekcjonerskim. Na zasłużoną emeryturę odszedł z końcem 1980 roku.

                Anatol Gupieniec był twórcą Sekcji Numizmatycznej Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i głównym redaktorem „Łódzkiego Numizmatyka”.

Sekcja założona została w 1961 roku i funkcjonuje do dnia dzisiejszego jako Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego im. Kazimierza Stronczyńskiego.

Anatol Gupieniec zmarł 4 stycznia 1985 roku, spoczął na Cmentarzu Prawosławnym pw. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi.

Zdjęcie: mgr Anatol Gupieniec (po lewej) z prof. Konradem Jażdżewskim ze zbiorów archiwalnych Działu Numizmatycznego MAiE w Łodzi.