Wystawa w Płocku

W Muzeum Mazowieckie w Płocku można obejrzeć dwie ciekawe wystawy numizmatyczne. Szczególnie wystawa zatytułowana „Narodowy Bank Polski – historia i teraźniejszość” zorganizowana dzięki staraniom Bohdana Kowalczyka, wzbudza nasze żywe zainteresowanie, gdyż obiekty na nie prezentowane pochodzą ze zbiorów Artura Adriańczyka, kolekcjonera z naszego Oddziału (fot. Bohdan Kowalczyk).