Wystawa MAiE

16 października 2018 r., odbył się wernisaż wystawy „Od wielości do jedności. Niepodległej Polski droga do złotego” organizowanej przez Dział Numizmatyczny Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Głównym pomysłodawcą i wykonawcą tej wystawy jest prezes naszego oddziału a przede wszystkim pracownik naukowy MAiE w Łodzi, Piotr Chabrzyk. Wystawa jest dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. PTN jest również w pewnym stopniu współorganizatorem tego przedsięwzięcia. Członkowie warszawskiego i łódzkiego oddziału wzbogacili wystawę swoimi zbiorami. W ramach omawianego projektu odbędzie się również cykl wykładów w ramach spotkań PTN o/Łódź. Wystawę będzie można oglądać do 30 grudnia 2018 r. Zapraszamy do zwiedzania (fot. Marek Folwarniak).

16-10-18-1a

16-10-18-2a

16-10-18-3a

16-10-18-4a

16-10-18-5a

16-10-18-6a

16-10-18-7a

16-10-18-8a