Wykład 18.02.2016

W dniu 18 lutego 2016 r. odbył się kolejny wykład organizowany przez PTN o/Łódź. Mgr Andrzej Jankowski z Muzeum Miasta Łodzi wygłosił wykład pt. „Łódzkie papiery wartościowe na wybranych przykładach„.

wyklad18022016

18022016wyklad