Wykład 16.02.2012

16.02.2012 o godz. 16.45 odbył się inauguracyjny odczyt w siedzibie Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Pierwszy wykład pt. „Legendy na polskich monetach wczesnośredniowiecznych XI wieku. Studia Epigraficzne” wygłosił prezes oddziału, Piotr Chabrzyk.

wykad ii 1

slajd7

Wykład ten uzupełnił swoimi wnioskami Witold Nakielski.