Wykład 02.10.2014

Po wakacyjnej przerwie wznawiamy cykl wykładów organizowanych przez nasz oddział. W dniu 02 października 2014 roku odbył się wykład pt. ”Powojenny monety obiegowe i okolicznościowe. Krótka lista wątpliwości” który wygłosił Pan Andrzej Fąk.

wyklad02102014

W czasie wykładu omówiono fragmentaryczne wyniki badań źródeł z zasobów Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz zaprezentowano wybrane wyniki badań składu chemicznego monet, zrealizowane w pracowni Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi przez panią mgr inż. Halinę Młodecką.

Tytułowa lista wątpliwości dotyczyła mennic zagranicznych, w których bito powojenne monety, metalu z jakiego były bite, nieprecyzyjnego określania ich wagi, jak również wskazano na nieprecyzyjne opis autorstwa projektów monet.

I tak między innymi, przedstawiono korespondencję, z której wynikało, iż to nie w Bazylei a Bernie wybito powojenne pięciogroszówki. omówiono źródła wskazujące na bicie monet również w mennicy w Moskwie.

wyklad02.10.2014aZaprezentowano wyniki badań składu chemicznego monet, dzięki którym sprecyzowano składy metalu z jakiego wykonano monety opisywane w literaturze jako żelazoniklowe.

wyklad02.10.2014b

Autor wykładu udowodnił nam iż okres monet PRL-u nie jest dostatecznie poznany i opisany mimo iż dotyczy czasów tak nieodległych. Jak widać jest sporo wątpliwości w kwestiach wydawałoby się tak oczywistych jak skład monet, ich waga, mennica czy autorstwo.

wyklad02.10.2014c