UNIKATOWY SKARB MONET

UNIKATOWY SKARB MONET Z TRÓJCY – ZAWICHOSTU!
W imieniu Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi zapraszamy na na wyjątkowe wydarzenie, w trakcie którego po raz pierwszy zaprezentowany zostanie, liczący ponad 1 800 sztuk skarb monet z okresu rozbicia dzielnicowego. Znaleziony został na terenie wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego o nazwie Trójca, będącej niegdyś przedmieściem Zawichostu a obecnie jego częścią. W trakcie prac eksploracyjnych za pomocą wykrywaczy metali prowadzonych przez eksploratorów z Nadwiślańskiej Grupy Poszukiwawczej „SZANSA” odkryto liczne, interesujące zabytki, które być może pozwolą wyjaśnić znaczenie i historię Trójcy-Zawichostu. Najważniejszym z nich jest właśnie depozyt monet piastowskich z Trójcy. Po odkryciu skarb trafił do Pracowni Konserwacji Metali i Materiałów Organicznych MAiE.
MAiE w Łodzi zaprasza na spotkanie naukowe, połączone z konferencją prasową w dniu 29.09.2021 w godzinach 12.30 – 14.30.
(12.30 konferencja prasowa, 13.00 Spotkanie naukowe). Wystąpienia: dr hab. Marek Florek, Wojciech Rudziejewski-Rudziewicz, Ireneusz Borowiec, Piotr Chabrzyk.
unikatowy_skarbMAiE