Ostatnie pożegnanie – Marian Chodak

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30 grudnia 2020 roku zmarł zasłużony, wieloletni członek naszego Oddziału PTN, kolega Marian Chodak.

Urodził się dnia 19 grudnia 1934 roku w Sędziejowicach, większą część życia związał jednak ze Zgierzem. Do naszego Oddziału wstąpił w roku 1966. Od 1971 roku był członkiem Zarządu Oddziału, następnie skarbnikiem, wiceprezesem i długoletnim prezesem. Był także członkiem Rady Muzealnej przy Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. Zbiory Mariana Chodaka były wielokrotnie prezentowane na wystawach organizowanych przez Oddział Łódzki PTN. Był także szczodrym donatorem. Jego dary wzbogaciły zbiory numizmatyczne Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi i wielu innych. Za swoją działalność odznaczany był wielokrotnie, mi.in. Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, medalem Zasłużony dla PTN, Złotą Odznaką PTN.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 08 stycznia 2021 roku o godz. 13.00 na cmentarzu w Zgierzu.

Cześć Jego pamięci.Chodak Marian