Wykład 17.05.2012

Kolejny wykład organizowany przez nasz oddział odbył się 17 maja 2012 r. o godz. 16.30. Autorem wykładu był wieloletni pracownik naukowy działu numizmatycznego Muzeum oraz obecny redaktor naczelny Biuletynu Numizmatycznego, Jerzy Piniński. Temat prelekcji „Monety na ziemiach Prusów w VIII i IX wieku” wywołał żywy odbiór wśród uczestników spotkania.

wyklad4

Czytaj dalej >>

Wykład 19.04.2012

W ramach kontynuacji wykładów organizowanych przez PTN Łódź, 19 kwietnia o godz. 16.30 odbył się odczyt Witolda Nakielskiego pt. „Program polityczny księcia juniora Bolesława III (Krzywoustego) w świetle jego monet„. Miejscem odczytu była jak zawsze, sala audiowizualna Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

wyklad

Monety ze zbiorów MAiE w Łodzi

Wykład 22.03.2012

22.03.2012 godz. 16.30 odbył się kolejny wykład z cyklu organizowanego przez PTN Oddział w Łodzi. Wykład pt.”Monety emitowane w latach 1950-1994, 100 zł – Tysiąclecie Państwa Polskiego” wygłosił Andrzej Fąk.

W ramach odczytu przedstawiona została krótka historia przygotowania monety do emisji. Można się było dowiedzieć, na jak wysokich szczeblach ówczesnej władzy zapadła decyzja o jej wprowadzeniu do obiegu. Następnie prelegent prezentując monetę, która weszła do obiegu w 1966r. rys 1. (nr kat. Parch. 268, Kami. 79) oraz jej projekt z roku 1960 rys. 2 (nr kat. Fisch. P179, Kami. P107), pokazał różnice, jakie występują między nimi. Jednocześnie dowodził, że zmian, które zostały wprowadzone, nie mógł dokonać J. Gosławski a ich autorką jest najprawdopodobniej p. Stanisława Wątróbska.

  1960 1966Rysunek 1 moneta wprowadzona do obiegu. (zdj. http://www.m4n.pl/)

Czytaj dalej >>

Wykład 16.02.2012

16.02.2012 o godz. 16.45 odbył się inauguracyjny odczyt w siedzibie Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Pierwszy wykład pt. „Legendy na polskich monetach wczesnośredniowiecznych XI wieku. Studia Epigraficzne” wygłosił prezes oddziału, Piotr Chabrzyk.

wykad ii 1

Czytaj dalej >>

50 lat PTN Łódź

W dniu 08.12.2011 r. odbyło się uroczyste zebranie członków Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, w związku z 50 – leciem istnienia Oddziału. Spotkanie miało miejsce w gościnnych murach Muzeum Archeologiczno-Etnograficznego w Łodzi, gdzie nasz Oddział, od lat odbywa swoje zebrania.
Uroczyste obchody otworzył krótkim wprowadzeniem i przywitaniem członków Oddziału, jak i gości honorowych, prezes Oddziału Łódzkiego, p. Piotr Chabrzyk. Następnie głos zabrał p. Jerzy Piniński, który przy pomniał historię działalności Oddziału od jego powstania, aż do chwili obecnej. Wykład ten został zilustrowany prezentacją historycznych zdjęć z początków działalności oddziału. Spotkanie w sali audio-wizualnej zakończono pamiątkowym zdjęciem.

50 zd grupowe